PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

 

PKZ Profil kierowcy zawodowego

PKZ Profil Kierowcy Zawodowego to elektroniczny dokument, w którym zawarty jest zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Dotyczy kategorii C1, C1+E, C i C+E, D1, D1+E, D i D+E,

Przed rozpoczęciem szkolenia należy wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego

Profil Kierowcy Zawodowego jest niezbędny do uzyskania kodu 95 i rozpoczęcia kursów:

kwalifikacja wstępna, szkolenie okresowe, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Procedura rozpoczęcia powyższych szkoleń:

  1. Wykonanie badań psychologicznych i lekarskich zgodnych z ustawą o transporcie drogowym.
  2. Uzyskanie PKZ Profilu Kierowcy Zawodowego w Wydziale Komunikacji Starostwa lub Urzędu Miasta zgodnym z miejscem zamieszkania.
  3. Rozpoczęcie szkolenia kierowcy zawodowego

PKZ Profil Kierowcy Zawodowego ma usprawnić proces przebiegu informacji pomiędzy starostwem, ośrodkiem szkolenia a ośrodkiem egzaminacyjnym. Procedura jest podobna jak w przypadku numeru PKK. Planowane jest także wprowadzenie nowego dokumentu dla cudzoziemców, którzy nie mogą uzyskać polskiego prawa jazdy z kodem 95, tj. karty kwalifikacji kierowcy.

PKZ Profil Kierowcy Zawodowego

Polecane wpisy:

Masz pytanie?
Napisz do nas!

PREMIUM - NAUKA JAZDY