Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

Kwalifikacja wstępna oraz Szkolenie okresowe

   Przed rozpoczęciem szkolenia należy wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego  

      Szkolenie okresowe kierowców zawodowych zastąpiło wcześniejsze kursy na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, umożliwiające uzyskanie odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.

    Kwalifikacja wstępna – szkolenia przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 21 lat.  Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę.

    Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – szkolenia przeznaczone dla osób, które ukończyły 21 lata.  Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę.

    Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikacji wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E (przewóz osób) i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy, a nie ukończyły 21 roku życia.  Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę.

    Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca – szkolenie jest przeznaczone dla osób, które już posiadają świadectwo kwalifikację wstępnej zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępną przyśpieszonej w zakresie D,D1,D+E,D1+E i chcą rozszerzyć uprawnienia o przewóz rzeczy. Dodatkowym warunkiem rozpoczęcia tego kursu jest ukończenie 23 roku życia. Całość szkolenia kończy się egzaminem państwowym zdawanym w ośrodku przed komisją powołaną przez Wojewodę.

Świadectwo Kierowcy

2500 zł / 500zł

W pakiecie z kat C lub C+E rabat

Szkolenia

Masz pytanie?
Napisz do nas!