Wydział Komunikacji Ostrołęka

Wydział Komunikacji Ostrołęka

Wydział Komunikacji Ostrołęka generuje numer PKK dla osoby ubiegającej się o prawo jazdy.

 

Numer PKK wydaje się w przypadku:

a)   ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie danej kategorii,

b)   rozszerzenia uprawnień,

c)   wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),

d)   sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

e)   przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej jednego roku,

f)    przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,\

g)   zwrotu prawa jazdy zatrzymanego powyżej jednego roku,

h) posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,

i)   ponownego przystąpienia do egzaminu po przerwie

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej

b)  dowód tożsamości,

c)   kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

d)  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

e) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

f)  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia oraz uzyskanie prawa jazdy (zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy) jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.

Wydział komunikacji dla mieszkańców Ostrołęki:

ul. Tadeusza Kościuszki 45 07-410 Ostrołęka

Wydział komunikacji dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego:

ul. Fieldorfa „Nila” 15 07-410 Ostrołęka

wydzial komunikacji Ostroleka
wydzial komunikacji powiat ostrołęcki

ul. Tadeusza Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka

ul. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka

Wydział Komunikacji Ostrołęka

Polecane wpisy:

Masz pytanie?
Napisz do nas!

PREMIUM - NAUKA JAZDY